VÅR PASSION

Vi är kristna som älskar Gud och vår frälsare Jesus Kristus. Vi tillhör olika församlingar, och ha olika bakgrunder, men Guds kärlek genom hans älskade Son Jesus Kristus, den har fört oss samma för att berätta om den goda nyheten  till det svenska folket.

VÅR VISION

Vi tror på hela bibeln och vi tror på  Guds älskade son Jesus Kristus, som dog för hela mänsklighetens synder. Vår visionen är att berätta och evangelisera  evangelium följt av tecken och under. Målet är att Guds rike ska expanderas och växa i Sverige.  

VÅR MISSION

Bibeln säger ur Markus16:17: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen...vers 17: Tecken skall följa dem som tror detta. Vi tror på Jesus och vi följer också hans befallning. Eftersom vi tror på Jesus, kommer tecken och att följa oss. 

Bönesida - Hemsida för bön

Fakta om Rhemaweb - Kristen hemsida

Rhemaweb är en kristen hemsida med visionen om att berätta och evangelisera den goda nyheten om Jesus Kristus i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Internet är vårt främsta medel för att vinna människor för Jesus. Rhemaweb är också en del Rhema International Ministries.

För mer info om vår verksamhet, kontakta oss!

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account