Bön om Gud kärlek

6 bibelverser om Guds kärlek

Gud har alltid älskat människan redan i begynnelsen.

Människan är jätte värdefull för Gud eftersom han är skapad till Guds avbild. Många människor söker kärleken genomsex, alkohol, otukt, människor, många vänner, droger m.m.

Men ingenting i världen kan tillfredsställa människors hjärta förutom Guds kärlek.

Rhemaweb

Bön och lovsång till Jesus lördagen den 07 september.

Vi ska be för våra liv, våra familjer, landet Sverige och andra kristna runt om i världen som har det svårt.

Vi tror också att när människor samlas i Jesu namn, då manifesteras det Guds härlig med helande och mirakel.

Guds förlåtese

Kan Gud förlåta dig när du har syndat?

Gud är helig, och han vill att de som tillber honom ska också vara heliga. Ingen människa kan behaga Gud egentligen, men genom Guds offer, kan vi idag till be och komma nära Gud. Guds offer för mänskligheten är Jesus Kristus. Gud kan acceptera oss och förlåta oss våra synder genom vår tro på Jesus och genom att vi bekänner våra synder också. 

hur blir man kristen?

3 enkla steg för att bli kristen

Hur blir man kristen? Föds man som kristen om man har kristna föräldrar? Finns det några metoder för att bli kristen? Vad betyder det att vara kristen egentligen?

Ordet kristen kommer från grekiska och är christos [khris-tos']. Det beyder den smorde och messias. Det är Jesus Kristus som är den smorde och messias.

5 bibelverser om Guds beskydd

Vi lever i en osäker värld, och plötstiga olyckor och sjukdomar kan drabba vem som helst. Men det finns löften om tryggheten under den Högstes beskydd. Bibeln säger ur Psaltaren 91:1 att den som sitter under den Högstes beskyddoch vilar under den Allsmäktiges skugga. Jag har tagit fem bibelverser som ger löften om Guds skydd;